Koulutukset

MedWell valmennus on

  • Tavoitteellinen
  • Räätälöity
  • Mittaroitu

Varmista hoivakodin lääkitysosaaminen organisaatiokohtaisella valmennuksella.

Lääkitysosaamisen puutteet aiheuttavat vaaratilanteita hoivakodeissa. Lääkityspoikkeaminen taustalla ovat usein osaamiseen ja prosesseihin liittyvät haasteet.

MedWell valmennuksen avulla varmistat, että

  • Hoitajat osaavat seurata lääkehoidon vastetta ja tunnistavat asiakkaiden lääkitysongelmia
  • Havainnot osataan kirjata ja kommunikoida asiakkaille, omaisille, kollegoille ja lääkäreille
  • Hoitajat tuntevat organisaation lääkehoitoprosessit, asiakkaan tyypilliset lääkehoitoketjut ja niihin liittyvät haasteet
  • Hoitajat tuntevat ja osaavat hyödyntää moniammatillista osaamisverkostoa

Apteekin asiakaskohtaamisen farmakologian valmennukset:

MedWellin valmennuksessa
tieto jalostuu suunnitelmallisesti
näkyväksi ja mitattavaksi osaamiseksi asiakaskohtaamisissa.
Johtamista tukien.